Управител


Д-р Петър Сербезов
Управител

Д-р Петър Сербезов  завършва висшето си образование по дентална медицина през  2012  във Факултет по дентална медицина към Медицински университет-Согфия.

През 2013 завършва магистратура Здравен мениджмънт във Факултет по Обществено здраве, Медицински Университет – София.

Работи като общопрактикуващ  лекар по дентална медицина с насоченост към оралната хирургия,естетична и проететична денталн медицина . Член на българския зъболекарски съюз.

  • Курс по естетична дентална медицина „Директни и индиректни фасети, оклузални принципи. лечебно планиране“
  • Курс по естетика, функция, оклузия „Порцеланови фасети-от А до Я“
  • Практически курс по зъбна имплантология
  • Курс по протетична стоматология
  • Курс на обучение за работа и техника на безопасност с високоенергиен диоден дентален лазар SIX LASER LANCET
  • Практически курс,обучение за  прилагане на ботулинов токсин тип А и дермални филъри в лицево-челюстната област.
  • Аllergan Education Program –workshop on Vycross technology products(Voluma,Volift,Volbella)and Vistabel -DR. Iva Stoilova
  • Аllergan Education Program-workshop on VISTABEL –DR. Radina Denkova