ЕКИП

Специализирана болница за активно лечениеД-р Петър Сербезов
Управител

Д-р Петър Сербезов  завършва висшето си образование по дентална медицина през  2012  във Факултет по дентална медицина към Медицински университет-Согфия.

През 2013 завършва магистратура Здравен мениджмънт във Факултет по Обществено здраве, Медицински Университет – София.

Работи като общопрактикуващ  лекар по дентална медицина с насоченост към оралната хирургия,естетична и проететична денталн медицина . Член на българския зъболекарски съюз.

 • Курс по естетична дентална медицина „Директни и индиректни фасети, оклузални принципи. лечебно планиране“
 • Курс по естетика, функция, оклузия „Порцеланови фасети-от А до Я“
 • Практически курс по зъбна имплантология
 • Курс по протетична стоматология
 • Курс на обучение за работа и техника на безопасност с високоенергиен диоден дентален лазар SIX LASER LANCET
 • Практически курс,обучение за  прилагане на ботулинов токсин тип А и дермални филъри в лицево-челюстната област.
 • Аllergan Education Program –workshop on Vycross technology products(Voluma,Volift,Volbella)and Vistabel -DR. Iva Stoilova
 • Аllergan Education Program-workshop on VISTABEL –DR. Radina Denkova

ЛЕКАРИ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ


 • icon

  Доц. Д-р Стоян Иванов

  Началник отделение ЛЧХ

  Доц. Стоян Иванов е дългогодишен преподавател във факултетите по Дентална медицина в София и Пловдив. Няколко мандата е избиран за зам.декан по учебната работа и СДК. Като такъв е връчил лично дипломите за завършено образование по специалността „стоматология” („лекар по дентална медицина”) на стотици , сега успепшно практикуващи у нас и в чужбина зъболекари. Бил е член на деканските и факултетни съвети,на РС и НУС при МА,член (председател) на изпитни комисии за придобиване специалност по хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия. Специализирал е неколкократно в Москва и Ленинград. Автор (съавтор,редактор) е на девет монографии и няколко учебници и учебни помагала по хирургична стоматология. Има нас 180 научни публикации в наши и чужди списания. Участва с научни доклади на симпозиуми и конгреси у нас и в чужбина ( Москва, Анкара, Солун, Охрид, Белград, Берлин, Магдебург, Дебрецен). Носител е на орден „ Кирил и Методий – 1 (първа степен).

 • icon

  Д-р Георги Димитров

  Хирург

  Дипломиран магистър по дентална медицина към Факултет по дентална медицина на Медицински Университет – гр. София.
  Работи основно в сверите на орална хирургия, пародонтология,протетична дентална медицина и дентална лазерна терапия:

  Имплантология
  Синус лифт
  Костна и мекотъканна аугментация
  Екстракции
  Съвременни хирургични и физиотерапевтични подходи за лечение на парадонтит
  Израбортване на подвижни и неподвижни протетични конструкции
  Физиотерапевтични методи за лечение на всички видове орални заболявания
  Изготвяне на индивидуален комплексен план на лечение
  Работи със CBCT и рентгенова апаратура

  Участва в множество международни конгреси и симпозиуми на тема имплантология, костна и мекотъканна регенерация. Следипломни квалификации по орална хиругия, имплантология, дентална лазерна терапия, парадонтология и пиезохирургия.

 • icon

ЛЕКАРИ В ОТДЕЛЕНИЕТО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ • icon

  Д-р Елена Каменова

  Aнестезиолог

 • icon

  Д-р Антоанета Христова

  Aнестезиолог

ЛЕКАРИ В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ


 • icon

  Д-р Недялка Мянкова-Неделчева

  Началник отделение Клинична лаборатория СБАЛ МЕДИКРОН

 • icon

  Д-р Борянка Москова

  лекар в Клинична лаборатория

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ


   • icon

    Катерина Голобарева

    медицинска сестра

   КЛИНИЧНИ ЛАБОРАНТИ


   • icon

    Мариана Ангелова Георгиева

   БИОЛОГ


    РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ