Ортодонтия

Всяко ортодонтско лечение се осъществява детайлно и с индивидуален подход към пациента. То е съобразено с ортодонтските нужди на всеки и се базира на подробна диагностика – снемане на отпечатъци, изработване на гипсови модели, фото и ретгенови снимки. Те се изпращат за компютърен анализ, направен чрез най-съвременната технология на CephX в Лас Вегас.Получените диагностични данни обощава в писмо до пациента и неговите родители (за дете).
С кратка компютърна презентация разяснява всички аспекти на началното състояние на пациента, на изготвените варианти на лечение, на очакваната продължителност и цена на лечението.
В клиниката се използват както фиксирани апарати – брекети, така и различни функционални подвижни апарати.
Д-р Белева работи изключително със системата брекети „Алекзандър“, създадена и разработвана в продължение на 30 години от проф. „Уик“ Алекзандър, САЩ. Тя е една от най-изпитаните, клинично доказани системи в ортодонтията. Естетичния еквивалент на Алекзандър брекетите са сапфирените брекети Radiance . Те са висококачествени, дискретни и комфортни за пациентите, които ги предпочетат.
В зависимост от възрастта на пациента, ортодонтското лечение се разделя на няколко етапа:

    • Ранно лечение – пациенти на възраст 4-9 г.- цели се да спрат вредните навици, да се коригират тежки скелетни несъответствия,струпвания на зъби, кръстосна захапка. В този етап могат да се използват както еластични апаратчета, подвижни апарати-липбъмпер, хедгиър, лицева маска, фиксирани апарати-брекети на фронталните зъби, RPE и др.

 

    • Лечение на подрастващи (тийнейджъри) – пациенти на възраст 10-16 г. – използват се брекети и екстраорални апарати (ако е необходимо).Цели се подредба на зъбите и коригиране на челюстните несъответствия.

 

  • Възрастова ортодонтия – когато активния скелетен растеж на организма е приключил, след 16 г., лечението обикновено се свежда единствено до подредба на зъбите. Ортодонтското лечение няма възрастова граница и обичайния лечебен метод включва брекети, но при нужда може да се наложи експанзия или екстракция на един или няколко зъба, за да се осигури необходимото място за подредба на зъбите.

Оралната хигиена при ортодонтското лечение е от изключителна важност, както за ефективността и скоростта на лечението, така и за запазване на зъбните (емайл, дентин), и опорнодържащите стуктури на зъба (гингива, лигаменти, кост). Ето защо, преди началото на всяко лечение, нашите пациенти преминават през подробно обучение и мотивация в орална хигиена. То учи не само как и с какво, но и защо трябва да почистваме зъбите и брекетите си, повреме и след лечението. Включва теоритични и практически упражнения в подобряванеето на миене с четка и при почистване с конец.