hospital11

Специализирана болница за активно лечение

Лицево-челюстна хирургия

Лицево-челюстна хирургия

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

Екип

Екип

Анестезиология

Анестезиология