ИСТОРИЯ

През 1992 год.  Д-р Иванка Атанасова създава кабинет по дентална медицина. Десет години по-късно практиката се разраства в клиника по дентална медицина с четири специализирани кабинета и рентгенов кабинет.

След години натрупан опит е направен задълбочен анализ на нуждите на пациентите, което насочва дейността на медицинското заведение към комплексно лечение на заболяванията в лицево-челюстната област. Така през 2015 год. със съвместни усилия Д-р Петър Сербезов и Д-р д-р Евгений Алексиев откриват Специализирана Болница за Лицево-челюстна и дентална хирургия.

В структурно отношение болницата се състои от клиника по дентална медицина и три болнични отделения: отделение лицево-челюстна хирургия, отделение анестезиология и интензивно лечение и клинична лаборатория, разположени в три етажна сграда , намираща се в град София на адрес: ул.Георги Бенковски №49.

Лечебният комплекс разполага с две операционни зали и стационар със 16 легла. Оборудването във всяка структура е технологично издържано, в съответствие със съвременните изисквания на световния медицински стандарт. За болните се грижи екип от отлично подготвени лекари специалисти по лицево-челюстна хирургия и дентална медицина, анестезиолози, лекари специалисти по клинична лаборатория и медицински специалисти по здравни грижи. Пациентите получават компетентно и цялостно лечение, индивидуален подход и качествени медицински услуги. За удобство на лежащо болните е осигурен безплатен паркинг.

Болница „МЕДИКРОН“ има договор с Националната здравноосигурителна каса и със здравноосигурителни фондове, чрез които пациентите имат възможност да финансират лечението си.
МЕДИКРОН има изграден единен стандарт за добра медицинска практика, както и система за контрол на качеството на медицинската дейност, обслужването на пациентите и обучението на лекари и сестри.